Tarih Hayatın Öğretmenidir

Ne İstiyoruz

Çıkarmayı düşündüğümüz Tarih & Felsefe Topluluk Dergisi için Yazı Talebi

1.      Bu dergiye yazı vermek isteyen olursa son tarih 24 Şubat 2020’dir.

2.      Yazı formatları sadece makale ile sınırlı olmayıp, bölüm dışından yazacak olan arkadaşlarımızın da yazılarının olması için deneme, röportaj, gezi yazısı vb. yazı türleri kullanılabilir.

3.      Yazacağınız makalenin akademik değeri konusunda özenli olmanız beklenmektedir zira yazılar akademik kadrodaki hocalarımızın denetimine tâbi olacaktır.

4.      12 punto, Times New roman formatında yazmanız bekleniyor, atıf yaparken hangi yolları izleyeceğiniz bir sonraki dosyada DergiPark’ın yayımladığı tablolarda mevcuttur. Atıfta Chicago türü birincil tercihtir ancak konunuzun içeriği disiplinler arası ise MLA veya APA kullanabilirsiniz. (Türlere göre yöntem izlencesi dediğimiz gibi mevcut)

5.      Kaynakça verme ile ilgili bilgilere de yine aynı dosyadan ulaşabilirsiniz.  

6.      Maksimum 15 sayfalık bir boyutta olmasını beklediğimiz yazılarınızın yukarıda belirtilen ek dosya olarak yolladığımız makale kriterlerine uygunluğuna dikkat etmeniz bizim için tercih sebebidir.

7.      Tarih ve Felsefe Topluluğu Dergi Komisyonu, yukarıda belirtilen açıklamalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

Tarih ve Felsefe Topluluğu