Tarih Hayatın Öğretmenidir

Dipnotta Gösterim


Eğer bir paragraf içerisinde belli bir çalışmaya atıf yapılmış ve aynı paragraf içerisinde tekrar bu çalışmadan bahsetmek gerekiyorsa yazar soyadını vermek yeterlidir, tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur. Aynı paragraf içerisindeki ikinci atıf aynı yazarın farklı bir çalışmasına ise tarih bilgisi eklenir. Örnek: Fuller’e (1982) göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır ve her geçen gün bilginin yarı ömrü için atfedilen zaman giderek daha da kısalmaktadır. Fuller, 1900’lü yıllara kadar… Ancak yazar adı bilgisinin de yıl bilgisinin de parantez içinde olduğu atıflar için bu kural geçerli değildir.

   Örnek: Sosyal ve beşeri bilim alanlarında yapılan yayınların çoğunlukla çalışmanın yapıldığı ülkenin özgün dili ve kültürü ile biçimlenmesi nedeniyle doğal bilimlere göre daha bölgesel nitelik taşıdığı ve buna bağlı olarak da genellikle bölgesel yayınlarda yer almakta olduğu literatürde de vurgulanmıştır (Weingart, 2005). Weingart’tan (2005) bir yıl önce...

    -Bir kaynağın belirli bir sayfasına veya sayfa aralığına atıf yapılacaksa sayfa numarası atıfta belirtilir ve “s.” kısaltması ile verilir. Örnek: (Doğan, 2013, s. 42) (Doğan, 2013, s. 42-45)Detaylı bilgi için: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/12173