Tarih Hayatın Öğretmenidir

Kaynakçada Gösterim

 

   Basılı Kitap: Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2015). Finansal yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yer ve yayıncı bilgisinin yazılması esastır. Ancak yer ve yayıncı bilgisinin olmadığı durumlarda tam URL adresi “Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx” şeklinde yazılmalıdır. Veya doi:xxxxxxxxxxx numarası verilmelidir.

   Basılı kitapta bölüm: Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Bölüm başlığı. A. Editör, B. Editör ve C. Editör (Ed.), Kitap başlığı içinde (s. xxx-xxx). Yer: Yayıncı. Yer ve yayıncı bilgisi yoksa tam URL adresi Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx olarak veya doi:xxxxxxxxxxx numarası yazılmalıdır.

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil. Smith, F. M., & Jones, W. (2004). The college student. In C. Wood, & M. Meyer (Eds.), Cross-cultural education (pp. 75-105). London, Canada: MacMillan.

Geniş bir editör grubuna sahip eserlerde ilk editörün adı verildikten sonra, yayın diline göre “vd.” veya “et al.” kısaltması eklenir.

   Basılı kitabın elektronik sürümü: Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://yunus.hacettepe. edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-bitirim-sever-arama-motorlari.pdf (Tam URL adresi yazılmalıdır)

   Sadece elektronik sürümü olan kitap: O’Keefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/ showitem.asp?itemID=135 (Tam URL adresi yazılmalıdır)

   Elektronik veri tabanlarından sınırlı erişimli kitap: Kuo Hung, H. (Ed.). (2011). Digital libraries - Methods and applications. Retrieved from http://eric.ed.gov/ (Veri tabanının URL adresi verilir)

   Sözlük vb. danışma kaynağı: Hançerlioğlu, O. (2000). Felsefe sözlüğü (Geliştirilmiş ve genişletilmiş yeni basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yer ve yayıncı bilgisi yoksa tam URL adresi Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx olarak veya doi:xxxxxxxxxxx numarası yazılmalıdır.

   Kitap Çevirisi: Sennet, R. (2014). Otorite (Çev. K. Durand). İstanbul: Ayrıntı Yayınları

   Web sitesi: Hacettepe Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler (Tam URL adresi yazılmalıdır)

İnternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neler- oluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfB zmt1kgUm2CCL1b5iFfg (Tam URL adresi yazılmalıdır)


Detaylı bilgi için: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/12173